200 dagar kvar!

200 dagar kvar till valet! Ikväll firade jag det med att gå ut på kvällskampanj. Kvällen bjöd på många intressanta diskussioner med cyklister, hundägare och grannar!

Budskap ikväll: Alla behövs, värna välfärden, rättvis vård för alla, du ska känna dig trygg, migration och integration stärker Sverige och att vi ska leda klimatarbetet!

 

Provval – Lunds Kommun – Martin C E Asker

Nu har du som är moderat partimedlem boende i Lunds kommun möjlighet att avlägga din röst i provvalet till Lunds kommunfullmäktige. I provvalskatalogen hittar du min kandidatpresentation:

Jag ska verka för Lund som attraktiv kommun för medborgare och företag. Lunds kommun ska fortsätta vara en av Sveriges bästa skolkommuner, ha ett attraktivt kulturliv för alla och den kommunala omsorgen ska klara ett värdigt omhändertagande av våra yngsta såväl som de äldsta. Tydlig dialog med kommuninvånarna är betydelsefull. Debattera därför gärna Lundapolitik på www.valbar.se eller på twitter @askerian

För mig är dock huvudsaken att du tar tillfället att utnyttja din medlemsrättighet och avlägger din röst under valperioden, som avslutas den 15 januari klockan 16. Posta senast den 12 januari!

Provvalsresultatet till Riksdagsvalet

Provvalsresultatet till Riksdagsvalet för Moderaterna i södra Skånes valkrets är nu klart.

Av 2807 röstberättigade röstade 34,0 % och Martin C E Asker kom på 25e plats i valkretsen.

Provvalet är rådgivande och ett av flera underlag – vilket innebär att placeringen i provvalet inte nödvändigtvis speglar den slutliga ordningen på valsedlarna. Vid nomineringsstämmorna den 23 november kommer kandidaterna till riksdagen att presenteras/utfrågas och därefter sker ytterligare en rangordnande omröstning.

Placeringslistor för valkretsarna: Länk

Källa: www.moderat.se

Nu pågår provvalet!

Under september månad har du som är medlem i moderaterna möjlighet att rösta i provvalet till Region Skåne och till Riksdagen.

Du kommer att få ett brev med alla kandidater presenterade och har möjlighet att välja de kandidater som du vill ska vara valbara till Region och Riksdag på valdagen 2014!

Många kandidater väljer dessutom att skicka specifik information personligen via brev.

Martin C E Asker är valbar till Riksdagen.

Frihet i gymnasievalet

Anders Lovéns retoriska fråga om hur många gymnasieskolor som behövs (Sydsvenskan 10e januari 2013) grundas i hans önskan att begränsa elevers valmöjligheter, men med det fria skolvalet finns inte något optimalt antal skolor. Fria val gör att det kommer att startas nya skolor och utbildningar så länge det finns efterfrågan, vilket leder till en skola som utvecklas i samma takt som samhället. Skolor som inte får tillräckligt elevunderlag måste reflektera över varför, förnya sig och inte minst säkerställa att de erbjuder utbildning som tillför eleverna kunskaper och långsiktig nytta. Vi måste låta utbudet av utbildningar möta elevernas efterfrågan, självklart med bibehållna krav på kvalitet.

Fler valmöjligheter innebär en ökad konkurrens mellan nya och etablerade gymnasieskolor. Skolorna måste därför vara skickliga på att informera och marknadsföra hur respektive utbildning bidrar till den enskilde elevens utveckling. Skolorna ska även kommunicera hur den specifika utbildningen ger eleven förutsättningar att nå resultat, betyg och förbereder till högre studier eller arbete.

De elever som nu genomför sina val är väl medvetna om vad det innebär. Genom bland annat mässor, broschyrer, studiebesök och hemsidor skapas möjligheter för eleverna att i god tid skapa sig en uppfattning om huruvida utbildningarna och skolorna motsvarar deras förväntningar. Det förvånar mig därför att Lovén upprörs över att en majoritet av skolorna satsar, eller med hans egna ordval ”slösar”, på marknadsföring. Det framstår snarare sunt att skolorna informerar eleverna om vilka val som är möjliga innan valet genomförs. I vilken annan valsituation vill vi inte vara insatta?

Det ligger en stor utmaning i att lyckas förbereda eleverna väl inför valet, inte minst i studievägledningen, men att begränsa valmöjligheterna på grund av brister i informationsgivning och stöttning är fel. Valet till gymnasiet är inte enkelt, men att eleverna skulle må bättre av enbart färre utbildningsalternativ är feltänkt. Att själv fatta beslutet, ta ansvar för och vara stolt över sitt val stärker individen.

Att förklara kommunernas utmaning beträffande planering av utbildningsutbud och lokalbehov med en överetablering av utbildningar är en kraftig förenkling. I Lunds kommun lider gymnasieskolan av trångboddhet trots att många friskolor etablerats. Förklaringen är att den kommunala gymnasieverksamheten håller hög kvalitet och att många elever väljer att förlägga gymnasiestudierna till Lunds kommunala gymnasier. Istället för att begränsa valmöjligheterna anser jag det klart bättre att utveckla och bygga ut gymnasieskolan tillsammans med de huvudmän som håller kvalitetskrav och tar ansvar för elevernas utbildningsbehov.

Man kan inte erbjuda alla elever samma utbildningar med hänvisning till rättvisa. Oavsett hur man definierar segregation finns det en faktor som måste tas i beaktande – jobb. De huvudmän som tar helhetsansvar tänker inte bara på att bereda plats på en utbildning utan även på elevernas möjlighet att få och behålla ett arbete efter avslutade studier. Dessutom kan vi inte komma ifrån att vissa utbildningar är mer populära än andra. Vi måste acceptera att skolans huvudmän kan fatta beslut om hur stort utbud av vissa utbildningar som ska finnas.

Det är också viktigt att studievägledningen tidigt ger rimliga förväntningar på de utbildningar som eleverna söker så att de överensstämmer med elevens tankar om anställning eller vidare studier på högskolenivå.

Slutligen konstaterar jag att staten och kyrkan är separerade och vi nuförtiden har samma rätt att välja medlemskap i kyrka som vi har rätt att själva fritt välja gymnasieutbildning. Sällan har det passat så bra att säga att inget är ”heligt”.

Martin C. E. Asker (M), ersättare i Utbildningsnämnden Lunds Kommun